Turčianske Teplice sa dočkali novej kultúrnej pamiatky: Navštívte unikátny viadukt Na vode aj vy

Koncom roka 2021 vydal Pamiatkový úrad SR rozhodnutie, v ktorom vyhlásil železničný viadukt Na vode v mestskej časti Turčianskych Teplíc Dolná Štubňa za národnú kultúrnu pamiatku. Prejsť sa popri zaujímavom viadukte, ktorý sa objavil aj v mnohých filmoch, môžete aj vy. Viadukt je navyše súčasťou stále funkčnej železničnej trate, a tak si ho môžete vychutnať aj z vlaku.

Viadukt Na vode zaujal aj amerických režisérov

Výstavba viaduktu v Dolnej Štubni prebiehala v rokoch 1939 až 1940. Viadukt je v prevádzke takmer nepretržite (s výnimkou nevyhnutných opráv) od slávnostného otvorenia železničnej trate medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 1940. Viadukt Na vode dokonca ako jediný z viaduktov na trati nebol poškodený ani počas bombardovania koncom druhej svetovej vojny. 

Most láka na prechádzky nielen obyvateľov blízkeho okolia, ale objavil sa dokonca aj vo viacerých filmoch. Vidieť sme ho mohli v slovenskom filme režiséra Martina Ťapáka Deň, ktorý neumiera, ale objavil sa aj v americkej snímke Peacemaker. 

Autentická technická stavba s oceľovou konštrukciou

Viadukt Na vode tvorí oceľová plnostenná oplechovaná konštrukcia s rozpätím 5 polí po 25 metrov. Viadukt podopierajú 4 silné kamenné piliere s najväčšou hrúbkov pri zemi. Oceľová a betónová konštrukcia sú ukryté pod kamenným obložením, vďaka čomu viadukt pôsobí dojmom kamennej stavby. Viaduktom prechádza jedna koľaj, ktorú chráni kovové zábradlie.

Železničná trať Banská Bystrica – Dolná Štubňa obsahuje aj ďalšie unikáty 

Trasa medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou dlhá 41 km je mimoriadne náročná a prechádza cez rôzne nadmorské výšky. Tvorí ju 22 tunelov, 112 mostov a 5 viaduktov. 

Vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pravdepodobne postupne budú aj Čremošniansky tunel a tunel v obci Dolný Harmanec s historickým portálom s kamenným obložením.

Národné kultúrne pamiatky v Turčianskych Tepliciach

Mesto Turčianske Teplice sa môže pýšiť aj ďalšimi národnými kultúrnymi pamiatkami napríklad : kaštiel v Diviakoch, sirotinec s kaplnkou či kúpeľný park a Modrý kúpeľ, ktoré sú súčasťou kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.

Zdroj: tasr.sk

Scroll to Top