Samospráva a úrad v Turčianskych Tepliciach

Mesto Turčianske Teplice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom na jeho území a subjekty sídliace a vykonávajúce svoju činnosť na jeho území. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom. Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.

Pešia zóna Turčianske Teplice

Samospráva mesta Turčianske Teplice

Orgánmi mesta Turčianske Teplice sú mestské zastupiteľstvo a primátor.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách občanmi mesta. Funkčné obdobie MsZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky.

Adresa mestského úradu:

MsÚ Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice 039 01

Kontakt na mestský úrad:

+421 43 490 60 11
mestott@turciansketeplice.sk
Ostatné dôležité kontakty

Kontakt na matriku:

Matrikárkou v Turčianskych Tepliciach  je pani Jana Mandzijová. Môžete ju kontaktovať osobne alebo e-mailom:

jana.mandzijova@turciansketeplice.sk

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny si môžte prezrieť na Oficiálnej stránke mesta

Farnosť Turčianske Teplice

Správcom farnosti Turčianske Teplice je dekan Ing. Ľubomír Hudec. Jeho pomocným duchovným je Ing. Mgr. Siarhei Vasilyeu.

Farnosť Turčianske Teplice pozostáva z viacerých kostolov a kaplniek. V Turčianskych Tepliciach sa nachádza Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a rehoľná Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. V Dolnej Štubni sa nachádza Kostol sv. Anny. V Háji sa nachádza Kostol sv. Kozmu a Damiána. Kostol je  v relatívne dobrom stave, hoci fasády sú už pomerne zašlé. V kostole však boli reštaurované interiérové omietky a nástenné maľby. Reštaurované bolo aj vnútorné zariadenie.

V Turčianskych Tepliciach sa bohoslužby zvyknú konať každý deň. Oznamy o bohoslužbách vo farnosti nájdete tu.

V časti Háj sa nachádza aj evanjelický kostol. Služby Božie v evanjelickom kostole v Háji sa konajú každú nedeľu o 9:00.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého Turčianske Teplice

Adresa: Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01  Turčianske Teplice

Stránkové dni na mestskom úrade sú pondelok doobeda a stredu poobede. Viac informácií. 

V Turčianskych Tepliciach sa nachádza Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a rehoľná Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. 

Áno, bohoslužby zvyknú byť každý deň. 

Scroll to Top