Liečivé zdroje v kúpeľoch Turčianske Teplice

Jedinečná liečivá voda v Turčianskych Tepliciach vyviera z podložia pohorí Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Za sekundu vyviera na povrch 7 prameňmi 30 litrov síranovo-hydrouhličitanovej vápenato-horečnatej hypotonickej vody s obsahom vyše 1 500 mg rozpustených minerálnych látok v 1 litri. 

Ak vám tieto odborné informácie nič nehovoria, nevadí. Ďalej si prečítate o sile prírodných minerálnych prameňov v Turčianskych Tepliciach. Kto zažije liečivé účinky termálnych prameňov na vlastnej koži, nepotrebuje už viac vysvetľovanie a všetko pochopí. Skúste to aj vy.

Liečivá voda kúpele Turčianske Teplice

Prírodné minerálne pramene

Sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie minerály pôsobia liečivo na množstvo chorôb. Pre vysoký obsah vápnika, horčíka a fluóru je turčianska minerálna voda výborná aj na pitné kúry, ktoré pôsobia proti osteoporóze a viacerým typom obličkových kameňov, ale aj pri žlčníkových a črevných ťažkostiach. Ide o prírodnú liečivú pitnú vodu so zvýšeným obsahom fluoridového iónu.

Unikátna turčianska minerálna voda je bohato mineralizovaná a má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Táto liečivá minerálna voda sa používa k čiastočným i celkovým kúpeľom, ale i na pitnú kúru.

Termálne pramene

Pramene vyvierajú z hĺbky niekoľkých desiatok metrov. Teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40 až 43 °C. Vyviera tu viacero prameňov.

Hlavný minerálny prameň

Hlavný minerálny prameň je umiestnený v areáli kúpeľov, medzi Ľudovým a Červeným kúpeľom. V súčasnosti je to azda najvyužívanejší vrt v kúpeľoch Turčianske Teplice. Odvŕtaný bol už v roku 1966. Pôvodná hĺbka bola 97 metrov. Jeho minerálna voda sa využíva na balneoterapeutické účely v liečebnom dome Veľká Fatra, v Smaragdovom kúpeli a taktiež na vodoliečbu a vaňové kúpele. 

Výdatnosť 7 l/s, teplota vody 47 °C.

Royal bath

Je absolútnou raritou slovenského kúpeľníctva so stále aktívnou piscinou. Nachádza sa  priamo v areáli kúpeľov. Využíva sa na kúpanie. V súčasnosti je po rekonštrukcii, je súčasťou Royal Palace a ponúka vysoký nadštandard.Výdatnosť 0,74 l/s, teplota vody 38 oC.

Pitný prameň Živena

Prameň sa nachádza pred vstupom do kúpeľného areálu, pred liečebným domom Veľká Fatra. Minerálna voda vyteká zo štyroch vývodov do kamennej pitnej vázy. Vrt bol odvŕtaný v roku 1965 do hĺbky 62 metrov. Využíva sa na pitné účely. Je číra, teplá, má chuť sírnej kyselky. Výdatnosť 0,033 l/s, teplota vody do 40 °C.

Červený kúpeľ

Prameň sa nachádza v budove SPA & Aquapark. V tomto kúpeli sa využíva 100-percentná termálna liečivá minerálna voda. 

Výdatnosť 4 l/s, teplota vody 38 °C.

Ľudový kúpeľ 

Prameň sa nachádza v budove SPA & Aquapark. Voda vyviera priamo pod dnom bazéna. Voda je 100-percentne termálna, liečivá a minerálna. V balneoterapii sa využíva na kúpanie a liečebno-rehabilitačné kúpele. 

Výdatnosť 4 l/s, teplota vody 33 °C.

Pitný prameň Kollár

Nachádza sa v areáli kúpeľov a pôvodne bol odvŕtaný v roku 1959 do hĺbky 34 metrov. V roku 1984 bol upravený do dnešnej podoby. Využíva sa na pitné účely cez pitnú vázu. 

Výdatnosť 0,033 l/s, teplota vody od 43 do 45,2 °C.

Liečivé klimatické podmienky v kúpeľoch Turčianske Teplice

Turčianske Teplice majú klimatické podmienky vhodné na liečenie tela i duše. Nachádzajú sa totiž vo vysokohorskom prostredí a ich plusom je čistý horský vzduch, okolité lesy a mnohé prírodné jaskyne. Klimatické podmienky prírodných jaskýň sa využívajú aj pri speleoterapii. 

V súčasnosti sú kúpele Turčianske Teplice nazývané aj „Zlaté kúpele“, pretože len tu je možné zažiť unikátne liečebné procedúry s použitím pravého zlata. Vzácnosť a liečivé účinky zlata sú pri terapii znásobené účinkami turčianskej liečivej vody.

Kúpele Turčianske Teplice sú vhodné na liečbu viac ako 25 diagnóz. Ponúkajú liečebné a rehabilitačné pobyty pre široký okruh záujemcov. Navyše, za posledných 10 rokov boli v kúpeľoch investované značné prostriedky do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale tiež do ubytovania a gastronómie. Presvedčte sa o tom sami a oddýchnite si v Turčianskych Tepliciach aj vy. Najvhodnejší pobyt pre vás si môžete vybrať tu.

Liečivá klíma v Turčianskych Tepliciach

Časté otázky

Voda v kúpeľoch Turčianske Teplice má dokázateľne liečivé účinky vďaka vysokému obsahu vápnika, horčíka a fluóru.

Svojimi účinkami je voda predurčená pre liečbu ochorení pohybového aparátu, pre liečbu neurologických, gynekologických, urologických ochorení a ochorení tráviaceho ústrojenstva a aj ako podporná liečba po liečbe onkologických ochorení.  

Mineralizácia vody je 1 524 mg/l. Turčianska minerálna voda je hydrogen-uhličitano-horečnato-vápenatá.

Teplota vody sa pohybuje od 43 – 45,2 °C. 

Áno, kúpele majú aj 3 vlastné pramene s pitnou vodou.

Scroll to Top