História Turčianskych Teplíc

Mesto Turčianske Teplice leží v údolí horného Turca v tieni Veľkej Fatry. Pre mesto sú tak typické skalnaté končiare, holé grúne lazov a svahy pohorí. Turčianske Teplice sú obkolesené krásnou prírodou a je tu preto veľa možností na trávenie voľného času. A práve táto výhodná poloha v srdci prírody z nich už dávno urobila kúpeľné mesto, ktoré sa môže popýšiť vysokým prílevom domácich i zahraničných turistov. História Turčianskych Teplíc je tak naozaj pestrá. O tom, že je to naozaj tak, sa presvedčte sami a preneste sa s nami až do roku 1281.

Historická fotografia Turčianske Tepice

Počiatky mesta  Turčianske Teplice

Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1281. Vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi. História Turčianskych Teplíc je tak odjakživa spojená prevažne s kúpeľníctvom.

V roku 1533 sa Turčianske Teplice stali majetkom mesta Kremnica. Kremnica mala na rozvoj kúpeľníctva v tomto meste veľký vplyv. Sprístupnila totiž pramene všetkým vrstvám spoločnosti a začala kúpele nielen využívať, ale aj budovať. Význam kúpeľov postupne rástol. Vyhľadávala ich šľachta nielen z Uhorska, ale aj z Poľska, Rakúska a Sedmohradska.

K najvýznamnejším návštevníkom mesta patrili kráľ a cisár Maximilián Habsburský a František II. Vešeléni. Dôkazom blahodarných účinkov na ženské pohlavie je krásna grófka Mária Sečianska. Pre jej nesmiernu krásu, ktorej muži nedokázali odolať, ju nikto nenazval inak ako Muránska Venuša. Hovorí sa, že aj Muránska Venuša vďačí pameňom v Turčianskych Tepliciach za svoju krásu. 

Vhodné budovy s dostatkom ubytovacích kapacít pre všetkých domácich i zahraničných hostí sa však napokon podarilo vybudovať až v 19. storočí. Práve v tomto období sa kúpeľníctvo v meste začalo rozvíjať enormnou rýchlosťou a nastal aj stavebný rozvoj kúpeľov. Postupne vznikali súčasné liečebné domy, neustále sa zvyšovala kvalita služieb a hlavne, rozširovala sa kapacita kúpeľov.

Historické názvy mesta

Turčianske Teplice majú veľmi dlhú históriu, o čom svedčia aj názvy z rôznych období: 

  • 1351 Thopolcha,
  • 1399 Tepliche,
  • 1402 Therme Thurocienses, 
  • 1502 Thermae Stubnenses, 
  • 1773 Teplicza, 
  • 1920 Štubňanské Teplice, 
  • 1927 Štubnianske Teplice, 
  • 1946 Turčianske Teplice. 
Historická fotografia Turčianske Teplice

Turčianske Teplice v povojnovom období 

Obec si zachovala kúpeľný ráz aj po roku 1918. Obyvatelia však nepracovali len v kúpeľníctve, čo bolo v tomto období veľkou výhodou. Pracovali najmä ako remeselníci a obchodníci, čo im pomáhalo prežiť toto ťažké odbobie a dávalo im výhodu oproti iným kúpeľným mestám, v ktorých mali obyvatelia zväčša len jeden druh obživy. 

Pred vypuknutím SNP tu bolo sídlo hlavného veliteľstva žandárstva klérofašistického slovenského štátu, ktoré sa pripojilo k SNP. Obec bola sídlom aj Revolučného národného výboru a povstaleckej nemocnice. Turčianske Teplice boli oslobodené dňa 8. apríla 1945 a vyznamenané boli Pamätnou medailou SNP.

História mesta počas 20. storočia

Po oslobodení nastal rozvoj obce. Turčianske Teplice boli v rokoch 1949 až 1960 sídlom Okresného národného výboru. V tom čase boli k obci pričlenené Diviaky. Diviaky boli pôvodne kuriálnou obcou. Podliehali teda len niektorým druhom daní, nemali samosprávu ani richtára. Obyvatelia pracovali hlavne v  v poľnohospodárstve a ako drevorubači.

Zlúčenie Diviakov s Turčianskymi Teplicami bolo odsúhlasené v roku 1952. Tak sa k mestu pridala aj lokalita severozápadne od Turčianskych Teplíc na nive a naplavenom kuželi potoka Žarnovica. 

Novodobá história Turčianskych Teplíc

Turčianske Teplice majú v súčasnosti priznaný štatút mesta. Sú navyše okresným mestom, ktorého minulosť, prítomnosť, a snáď aj budúcnosť, je úzko spojená s rozvojom cestovného ruchu a kúpeľníctva. Turčianske Teplice majú výborné podmienky na to, aby boli turisticky zaujímavým mestom s čistým a zdravým ovzduším.

Prvá písomná zmienka o meste, resp. o teplých prameňoch pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi.

Prvý názov ktorým bolo kúpeľné mesto pomenované bolo Thermae Stubnenses (Štubnianske kúpele) z roku 1504. Pri Žarnovici sa však spomínali iné termálne pramene, teplá voda „Toplucha“. Pozrieť ďalšie názvy mesta

V roku 1281 vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi. V roku 1533 sa Turčianske Teplice stali majetkom mesta Kremnica a v roku 1948 boli Štubnianske Teplice premenované na Turčianske Teplice a druhýkrát v histórii sa stali sídlom okresu. Viac zaujímavosti z histórie Turčianskych Teplíc

Scroll to Top