História kúpeľov Turčianske Teplice

Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. História kúpeľov Turčianske Teplice tak siaha až niekoľko storočí späť. Prvá písomná zmienka o teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil turčianske teplé pramene grófovi Petrovi. A čo bolo ďalej? 

Vznik kúpeľov Turčianske Teplice

Prví majitelia boli Hájski páni. Na konci 15. storočia však rodina Hájskovcov vymrela a na základe podpory kráľa Mateja Korvína získal tretinu Hájskeho panstva dvoran Michal Majtényi. Zbytok panstva malo v záložnom práve mesto Kremnica. Pre zamotané majetkovoprávne vzťahy však dochádzalo často k sporom o majetok. Panstvo si nakoniec udržala manželka Uršula až do roku 1530, keď aj tento rod vymrel.

V roku 1533 sa Turčianske Teplice stali výhradne majetkom mesta Kremnica. Kremnica sprístupnila pramene všetkým vrstvám spoločnosti a začala kúpele nielen naplno využívať, ale aj budovať. Aj keď boli teplické liečivé pramene známe a navštevované, predsa sa túžby Kremnice postaviť v Turčianskych Tepliciach vhodné budovy na ubytovanie hostí, splnili až v 19. storočí. Postupne sa začali kúpele v Turčianskych Tepliciach budovať a rozrastať. Banské mesto Kremnica bolo majiteľom kúpeľov až do roku 1949.

Budova historických kúpeľov Turčianske Teplice

Kúpele Turčianske Teplice počas 1. a 2. svetovej vojny 

Počas prvej svetovej vojny sa kúpeľný život v Turčianskych Tepliciach obmedzil a celé kúpele slúžili ako vojenská nemocnica. Počas druhej svetovej vojny prestali kúpele slúžiť svojmu účelu úplne.

V roku 1920 sa liečebný dom Alžbeta premenoval na liečebný dom Jána Kollára. V roku 1926 postavili terajší liečebný dom Malá Fatra (bývalý Grand hotel). 

Kúpele až do roku 1949 patrili Kremnici. Tá jednotlivé objekty prenajímala súkromníkom. Lenže budovy ďalej chátrali, a aby kúpele mohli konkurovať modernejším, museli sa postarať o ich renováciu. Čiastočná prestavba kúpeľov sa však uskutočnila až na nátlak verejnosti ešte počas existencie Slovenskej republiky v roku 1940. Prebehla renovácia Červeno-bieleho kúpeľa. Drevené bazény nahradili kachličkovanými a zmenil sa systém vetrania v jednotlivých kúpeľoch.

Kúpele Turčianske Teplice v 20. storočí 

Historická fotografia Kúpele Turčianske Teplice

V roku 1949 sa Kremnica vzdala svojich práv na kúpele a vznikli Československé štátne kúpele a žriedla. Prakticky až potom sa začala ich rekonštrukcia a nová výstavba. 

Ako prvé sa rekonštrukciou zmodernizovali Červený kúpeľ a liečebné domy Fatra a Kollár. V roku 1975 sa začala výstavba liečebného domu Veľká Fatra. Medzitým, v roku 1973, bola dobudovaná a odovzdaná do užívania aj stavba liečebného domu Alfa. V roku 1984 bol dobudovaný liečebný dom Veľká Fatra a kapacita kúpeľov sa tak zvýšila na 465 lôžok. Pribudli aj nové priestory s moderným technickým vybavením a rozšírila sa paleta poskytovaných služieb a podávaných procedúr.

Kúpele Turčianske Teplice v súčasnosti 

V rokoch 2005 až 2006 prebiehala rekonštrukcia pôvodnej časti liečebného domu Veľká Fatra. O rok neskôr bola postavená prvá časť zábavno-relaxačného areálu. V roku 2009 bolo dokončené nové krídlo liečebného domu Veľká Fatra, v ktorom mali byť uspokojované potreby aj tých najnáročnejších kúpeľných hostí. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia balneoterapie. Ako posledný bol zatiaľ zrekonštruovaný hotel Royal Palace a prebehla rekonštrukcia tzv. Modrého kúpeľa.

Časté otázky

Kúpele boli založené v roku 1533, keď sa stali Turčianske Teplice majetkom mesta Kremnica. Viac zaujímavosti z histórie kúpeľov Turčianske Teplice. 

Prvé zmienky o meste sa datujú do roku 1281, kedy kráľ Ladislav IV. daroval teplé pramene grófovi Petrovi.

V Zlatých Kúpeľoch Turčianske Teplice sa  natáčal úspešný seriál Kolonáda, ktorý sa vysielal na RTVS 1. Počas natáčania sa v kúpeľoch pohybovalo množstvo slovenských hercov, ktorí sa tam dodnes radi vracajú aj v súčasnosti. Vyberte si svoj pobyt aj vy

Scroll to Top