Ponúkané služby
Menu
Odkazy

Okolie kúpeľov Turčianske Teplice

Kúpele Turčianske Teplice, okolie a turistika.

V regióne Turčianske Teplice sa nachádza jedno z dvoch veľkoplošných chránených území CHKO Veľká Fatra. Z maloplošných CHKO je zaujímavý chránený prírodný výtvor Jazierko pri Jazernici, ktoré je prirodzeným pramenišťom poriečnej vody. Chránená je i lokalita Vyšehrad nachádzajúca sa na rozhraní okresov Turčianske Teplice a Prievidza.

Z východiska Turčianskych Teplíc, centra turizmu okresu, vedú zaujímavé turistické trasy s cieľom túry na Vyšehrad, Vyhnátovú, Svrčinník, Flochovú. Z neďalekých Mošoviec zas vedú zaujímavé trasy do Gaderskej a Blatnickej doliny, na Tlstú a Ostrú. Pre horolezeckú činnosť sú vhodné terény Žarnovická dolina - Skalná (Orlia veža) a spomínaná Gaderská a Blatnická dolina.