Ponúkané služby
Menu
Odkazy

História kúpeľov Turčianske Teplice

História kúpeľov Turčianske Teplice.

Turčianske Teplice boli osídlené už v 11. storočí. Dokazuje to archeologické nálezisko z doby hradištnej. Mesto sa však po prvý krát spomína až v darovacej listine kráľa Ladislava IV. v roku 1281. V tejto zmluve kráľ daroval teplé pramene grófovi Petrovi. Tie boli majetkom jeho rodu až do roku 1533, kedy ich začalo spravovať mesto Kremnica. Práve Kremnica sa zaslúžila o rozvoj kúpeľníctva a už v rokoch 1549 – 1573 bol nad liečivými prameňmi postavený tzv. nový kúpeľ, ktorý neskôr dostal prezývku „panský“.

Turčianske Teplice sa postupne dostávali do povedomia a v roku 1573 ich dokonca navštívil aj kráľ a cisár Maximilián Habsburský. Kúpele od roku 1616 ochraňoval pred okolitými panstvami samotný kráľ Matej. O ďalší rozvoj Turčianskych Teplíc sa zaslúžil aj palatín Vešeléni.

Prvé ubytovanie v kúpeľoch Turčianske Teplice

Prvé ubytovacie zariadenia tu však boli postavené až v 19. storočí – hotel Alžbeta. Kremnici patrili kúpele až do roku 1949. Už vtedy tu však stáli moderné hotely Grand a Vyšehrad. Ubytovacie kapacity doplnil v roku 1973 liečebný dom Veľká Fatra. Po roku 1989 sa kúpele modernizujú.

Ubytovanie v Turčianskych Tepliciach dnes

Dnes majú kúpele Turčianske Teplice v ponuke ubytovanie v hoteloch i liečebných domoch: